مجموعه فارماتک با راه اندازی یک وبسایت جامع ارائه دهنده ی تجهیزات پزشکی(بیمارستانی ،مراکز درمانی، مطب ها و تجهیزات پزشکی خانگی) و مواد مصرفی درمانی مورد نیاز شما در حال فعالیت می باشد.هم چنین مجموعه فارماتک آمادگی تجهیزمراکز درمانی و مطب ها را نیز دارد